top of page

PRAKTISCHE INFO

Duur behandeling:

40 minuten

Afspraak

annuleren of verplaatsen:

Een afspraak verplaatsen of annuleren kan tot 24 uur op voorhand. Gelieve in geval van ziekte of overmacht zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen zodat anderen je plaats kunnen innemen.

Betaling: 

Payconiq of cash

Praktisch: Informatiebronnen

TERUGBETALING

Osteopathie is een zorg van de eerste lijn waardoor je geen voorschrift van de huisarts nodig hebt om een afspraak te maken. Na een consultatie krijg je een attest osteopathie mee welke je kunt inleveren bij de mutualiteit om te genieten van een gedeeltelijke terugbetaling. 

(februari – 2020)

  • Solidaris: €10 per consultatie tot maximaal 5x per jaar.

  • LM – Liberale Mutualiteit: €10 per consultatie tot maximaal 6x per jaar.

  • VNZ - Vlaams en Neutraal ziekenfonds: €10 per consultatie tot maximaal 5x per jaar.

  • CM – Christelijke Mutualiteit: €10 per consultatie tot maximaal 5x per jaar.

  • Helan – Onafhankelijk Ziekenfonds: €10 per consultatie tot maximaal 6x per jaar.

  • VNZ – Vlaams Neutraal Ziekenfonds: €10 per consultatie tot maximaal 5x per jaar.

Terugbetaling via ziekenfondsen:


Daarnaast voorzien sommige aanvullende verzekeringen – in specifieke polissen – een hogere terugbetaling van osteopathische zorg.

Zo heb je Medicalia, een bijkomende verzekering van Helan. Deze verzekering voorziet in een extra tegemoetkoming van 75% van het betaald bedrag voor een groot aantal medische kosten waarvoor je niet in het ziekenhuis verblijft. Hieronder vallen medische kosten bij de huisarts, logopedist, diëtist, maar ook bij de osteopaat. Dit tot een maximum van €600 per jaar per gezinslid.

Ook DKV zorgt met diverse polissen voor een extra tegemoetkoming tot 80% van het betaald bedrag bij een erkend osteopaat, al dan niet in het kader van een hospitalisatie.

De tarieven en bijhorende modaliteiten van deze – en andere – verzekeringen zijn onderhevig aan veranderingen. Wij raden u aan om hierover specifieke inlichtingen in te winnen bij uw verzekeraar.

Praktisch: Tekst
AnsPhotography_2024_business_Anthony__Z2A0790.jpg
Praktisch: Afbeelding
bottom of page