top of page

OSTEOPATHIE

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een zuiver manuele onderzoek- en behandelmethode binnenin de (para)medische gezondheidszorg.

De denkwijze van een osteopaat is holistisch.

Het lichaam bestaat uit verschillende systemen die elkaar in evenwicht houden: het musculoskeletale systeem (de botten, spieren en gewrichten), het viscerale systeem (de organen) en het craniosacrale systeem (de schedel en hersenvliezen). Indien dat evenwicht verstoord geraakt, en het lichaam dat evenwicht zelf niet meer kan herstellen, kunnen er klachten ontstaan. De oorzaak van de klachten ligt echter niet altijd op de plaats waar pijn wordt waargenomen.

Een osteopaat ondersteunt het lichaam in het herstellen van dat evenwicht door bewegingsverliezen binnen deze systemen te zoeken en te behandelen. Door het optimaliseren van de doorbloeding, beweeglijkheid en bezenuwing kan een osteopaat het lichaam – misschien zelfs letterlijk – een duwtje in de rug geven om het evenwicht te herstellen en/of te behouden.


De filosofie van osteopathie is gebaseerd op enkele principes:

Het lichaam is één biologisch eenheid. Alles is met elkaar verbonden. Als er ergens in het lichaam iets niet goed functioneert, kan het ergens anders invloed hebben.

De wisselwerking tussen structuur en functie. Als de functie verandert, zal de structuur ook veranderen en omgekeerd.

Het lichaam bezit een zelfregulerend en zelfherstellend mechanismen. Het lichaam heeft een natuurlijke neiging zichzelf te verdedigen en te herstellen.     


Werkt osteopathie ook preventief?

Ja. Het is aan te raden om de 3 à 4 maanden langs te komen voor een preventieve controle. Net zoals uw wagen moet ook uw lichaam goed onderhouden worden. Uw lichaam is uw voertuig. Verzorg het goed en wacht niet totdat het in panne valt. Je hebt er maar 1!

INDICATIES

Een osteopaat staat vooral bekend voor het behandelen van nek-, schouder- en lage rugklachten, maar ook bij de volgende klachten kan osteopathie een meerwaarde bieden:

  • Hoofdpijn

  • Duizeligheid

  • Kaakklachten

  • Tintelingen naar armen of benen

  • Aanhoudende ontstekingen

  • Spijsverteringsklachten (oprispingen, opgeblazen gevoel, prikkelbare darm, constipatie of diarree)

  • Klachten ter hoogte van elleboog, pols, knie of voet

  • Sportblessures

  • Preventief

WERKWIJZE VAN EEN OSTEOPAAT

1. | Anamnese

Bij het begin van een consultatie wordt er telkens gestart met een anamnese om een dusdanig brede waaier van informatie te verkrijgen wat betreft jouw klacht. Daarnaast wordt de medische ziektegeschiedenis nagevraagd zoals het gebruik van medicatie, de aanwezigheid van ziektes, eerder ondergane operaties enzovoort. Dit stelt mij in staat om op een veilige manier aan de slag te kunnen met de klacht.

2. | ONDERZOEK

Tijdens het onderzoek wordt er gezocht naar de pijnuitlokkende structuur (spier, gewricht, ligament, orgaan,...) die verantwoordelijk is voor jouw klacht en waarom deze de pijn uitlokt. Vervolgens wordt elk systeem onderzocht om een zo goed mogelijk algemeen beeld van uw lichaam te krijgen, die meehelpen in het zoeken van de oorzaak, zonder blindelings op de symptomen te focussen.

3. | BEHANDELING

Elke behandeling wordt aangepast naargelang de patiënt. Afhankelijk van de medische voorgeschiedenis, leeftijd en aard van de symptomen worden behandeltechnieken afgestemd op de patiënt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van manuele technieken en gedoseerde articulaire manipulaties.

4. | ADVIES

Na de behandeling kan eventueel belangrijk advies meegegeven worden zoals bijkomend onderzoek, doorverwijzing, voedingsadvies, levensstijl aanpassingen, etc…

Osteopathie: Tekst
Alle video's
Nu bekijken
Osteopathie: Video's
Osteopathie: Pro Gallery
bottom of page